Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 2020.001/ΛΚΔΜ Μεταφορά 2,56 x 106 τόνων λιγνίτη από το Bunker Ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του εκσκαφέα Ε3 του ΟΠΚ και από το Bunker Ορυχείου Καρδιάς προς τον ΑΗΣ Καρδιάς 26/05/2020 Σε Παράταση 3.286.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.202/ΛΚΔΜ Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση, Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων των Σταθμών Φόρτωσης, του ΦΧΕ και των Φυλακίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 30/07/2020 Σε Παράταση 401.404,39 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.320/ΛΚΔΜ Εκπόνηση οριστικών μελετών των περιοχών 3 και 4 και του ρέματος της προμελέτης της βραβευμένης πρότασης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών. 26/05/2020 Σε Παράταση 89.889,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.306/ΛΚΔΜ Αποσυναρμολόγηση – διαλογή – συναρμολόγηση γιρλαντών ταινιοδρόμων και αντικατάσταση – περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών ταινιοδρόμων των Ορυχείων ΚΟΝΠ, ΚΟΠΚ και ΚΟΚΠ 02/06/2020 Σε Παράταση 427.718,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.313/ΛΚΔΜ Ανακατασκευή τυμπάνων ταινιών και δυναμική ζυγοστάθμιση Η/Μ εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 16/06/2020 Σε Παράταση 205.300,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.801/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο βάρδιας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στο Ορυχείο Κύριου Πεδίου και Ορυχείο Νότιου Πεδίου/ΤΑΣΣ του ΛΚΔΜ και αντίστροφα. 09/06/2020 251.280,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.504/ΛΚΔΜ Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 09/06/2020 332.998,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας