Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 2020.343/ΛΚΔΜ Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων KRUPP, αποθετών ΜΑΝ ΕΤΕΚΑ 2100 στον ΚΟΝΠ 20/10/2020 141.816,38 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.347/ΛΚΔΜ Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς 22/10/2020 2.242.495,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.204/ΛΚΔΜ Κατασκευή περίφραξης με ανθρωποθυρίδες και πόρτες οχημάτων – μηχανημάτων στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου και στα υπόλοιπα Ορυχεία του ΛΚΔΜ 20/10/2020 119.680 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.329/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους νότια της εξωτερικής απόθεσης του ΟΠΑ του ΛΚΔΜ 20/10/2020 87.534 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.114/ΛΚΔΜ Απεγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου Σπαστήρων Λιγνίτη και τμήματος υπαίθριου και επίγειου Τ/Δ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ, μεταφορά και αποθήκευση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλατείες ή σε χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ και του ΟΚΠ 29/10/2020 209.340,34 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.213/ΛΚΔΜ Κατασκευή περίφραξης με ανθρωποθυρίδες και πόρτες οχημάτων – μηχανημάτων στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου στο όριο απαλλοτρίωσης 10/11/2020 148.480 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας