Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 2021.327/ΛΚΔΜ Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση, πρoώθηση & διάστρωση 3,6x10^6 τόνων λιγνίτη από το bunker Ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του κεντροβαρικού bunker ΒΚ1 (νέο bunker λιγνιτικής διασύνδεσης Νοτίου Πεδίου) 16/09/2021 Σε Παράταση 4.392.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2021.207/ΛΚΔΜ Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, καθαίρεση, αποθήκευση εύχρηστων υλικών με παράλληλη αποξήλωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 13/09/2021 Σε Παράταση 414.858,37 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.357/ΛΚΔΜ Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων IZUZU της ΔΛΚΔΜ 13/09/2021 60.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2021.206/ΛΚΔΜ Εγκατάσταση υπόγειου αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο του ΤΥ&ΑΕ&Ε, του Συνεργείου Ραούλων της Δ.ΛΚΔΜ και του Μνημείου ¨Μνήμες Λιγνίτη¨ της ΔΕΗ ΑΕ 07/09/2021 10.300 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.353/ΛΚΔΜ Μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση κινητών τουαλετών βιολογικής τεχνολογίας 13/09/2021 40.405,50 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.803/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας ή βάρδιας από την πόλη της Κοζάνης στο Ορυχείο Κεντρικού Πεδίου και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 20/09/2021 95.578,08 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.804/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας ή βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στην πόλη της Κοζάνης και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 20/09/2021 84.629,58 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.416/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Διοικητηρίου και Λοιπών Χώρων της ΔΛΚΔΜ 27/09/2021 85.234,49 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.343/ΛΚΔΜ Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΚΠ κατά την διάρκεια των συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών 11/10/2021 397.900,80 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας