Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 2020.354/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 19/01/2021 597.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.510/ΛΚΔΜ Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG μονής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 12 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 19/01/2021 247.864,32 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.344/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 26/01/2021 425.861,76 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.402/ΛΚΔΜ Υπηρεσίες Φύλαξης τω εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΛΚΔΜ. 19/01/2021 71.964,68 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.005/ΛΚΔΜ Διακίνηση 4,5Χ106 Μ3 στ. σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές στα βορειοανατολικά όρια του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση 09/02/2021 4.990.900,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.800/ΛΚΔΜ Μίσθωση επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 26/01/2021 56.160,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.304/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους βορειοδυτικά της εξωτερικής απόθεσης του ΟΠΑ του ΛΚΔΜ 09/02/2021 61.530,23 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2021.500/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 30.tn.m για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων. 16/02/2021 124.122,24 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Έργο 2020.214/ΛΚΔΜ Ανακατασκευή διαδρόμων στο πάρκο "Μνήμες Λιγνίτη" της ΔΕΗ Α.Ε. στην Πτολεμαΐδα. 09/02/2021 23.456,2 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Υπηρεσία 2020.358/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων των δηζελοκίνητων μηχανημάτων του ΤΔΣΣ/ΚΟΝΠ. 23/02/2021 279.072,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας