2022.010/ΛΚΔΜ Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/02/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2023 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/ Κ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΣΕ&Υ
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κα. Χ. Σελιμίδου Τηλ.: 0030 24630 52359 και για τεχνικά θέματα από την κ. Ε. Μπαλή Τηλ: 0030 24630 52367

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διάτρηση, ανατίναξη, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, και απόθεση-διάστρωση 8,5 χ 106 M3 στ. υπερκειμένων & συνεκτικών σχηματισμών για τη δημιουργία απόθεσης αντιστήριξης των πρανών του Ορυχείου Καρδιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: 2022.010/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
27/01/2023
ΑΔ: A122445
Συμπλήρωμα 1 13/02/2023
ΑΔ: A122595
Συμπλήρωμα 2 13/02/2023
ΑΔ: A122601
Προϋπολογισμός: € 11.475.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας