2021.327/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/09/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/09/2021 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/Κ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΣΕ&Υ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από την κα. Δ. ΒελιοπούλουΤηλ: 0030 24630 52816

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση, πρoώθηση & διάστρωση 3,6x10^6 τόνων λιγνίτη από το bunker Ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του κεντροβαρικού bunker ΒΚ1 (νέο bunker λιγνιτικής διασύνδεσης Νοτίου Πεδίου)

Πρόσκληση: Τεύχος: 2021.327/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/08/2021
ΑΔ: A118924
Συμπλήρωμα 1 03/09/2021
ΑΔ: A119011
Προϋπολογισμός: € 4.392.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Λήψη
ESPD Λήψη