2021.009/ΛΚΔΜ Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/12/2021 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/Κ.ΠΡΟΜ/ΤΣΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Τ. Μπάρμπας Τηλ: 0030 24630 52534

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκσκαφή, Φόρτωση, Μεταφορά, Απόθεση – Διάστρωση και Συμπύκνωση 1.000.000 FM3 αγόνων αποθέσεων της υψηλής Απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου για τη διαμόρφωση των δαπέδων των Φ/Β Πάρκων των πολυγώνων ΑΒ, 4Β1, 4Δ2 και 4Α6

Πρόσκληση: Τεύχος: 2021.009/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
15/11/2021
ΑΔ: A119280
Προϋπολογισμός: € 1.170.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας