2019.507/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/06/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ, τηλ. 0030 24630 52359, FAX 0030 2463052237.
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Palamas@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 2463052237)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων του ΛΚΔΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: 2019.507/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/05/2019
ΑΔ: A108626
Συμπλήρωμα 1 06/06/2019
ΑΔ: A108721
Προϋπολογισμός: € 187.756,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας