2018.611/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/08/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2018 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Αθ. Τριανταφύλλου Τηλ: 0030 24630 52452

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φορτοεκφορτώσεις στροφείων μεταφορικού ιμάντα βάρους 10 έως 30 tn. με τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 50 tn

Πρόσκληση: Τεύχος: 2018.611/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/07/2018
ΑΔ: A105319
Συμπλήρωμα 1 02/08/2018
ΑΔ: A105406
Προϋπολογισμός: € 79.484,64 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας