ΔΥΠ 611916 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/04/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Γ. Γούλας, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr Α. Μανούσακα, 210-5270917, a.manousaka@dei.com.gr Φ. Ζαφειρίου, 210-5270827, f.zafeiriou@dei.com.gr Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της cosmo-ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ (CPP)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 611916
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/04/2019
ΑΔ: A108382
Προϋπολογισμός: € 0 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας