ΔΥΠ-52318019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/09/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/10/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κοτσαλή e.kotsali@dei.com.gr, τηλεφωνικά 210 5270833) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ
Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Μετασχηματιστών, Διακοπτών και λοιπού εξοπλισμού Υψηλής Τάσης των Μονάδων των ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-52318019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/07/2018
ΑΔ: A104292
Συμπλήρωμα 1 09/08/2018
ΑΔ: A105423
Συμπλήρωμα 2 21/09/2018
ΑΔ: A105558
Προϋπολογισμός: € 364.872,44 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV 50532400
NUTS EL4

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΕΕΠ Λήψη