ΔΥΠΠ-904318 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Διαλύματος Αμμωνίας για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.06.2019 έως 31.05.2020 ως εξής: 1.  Ενδεικτική ποσότητα 157.900 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2. Ενδεικτική ποσότητα 31.500 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 25% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ,ΡΟΔΟΥ και ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904318
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/04/2019
ΑΔ: A108401
Συμπλήρωμα 1 03/05/2019
ΑΔ: A108536
Συμπλήρωμα 2 10/05/2019
ΑΔ: A108550
Συμπλήρωμα 3 17/05/2019
ΑΔ: A108617
Προϋπολογισμός: € 38.557,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής