ΔΥΠΠ-904317 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ τηλ. 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.400 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη,ιδανικής περιεκτικότητας σε υδροξείδιο του ασβεστίου 100%, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904317
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/03/2019
ΑΔ: A107331
Συμπλήρωμα 1 16/05/2019
ΑΔ: A108619
Προϋπολογισμός: € 470.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-904317 Λήψη