ΔΥΠΠ-904314 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/12/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 400 ΜΤ Ανθρακικού Νατρίου Na2CO3 σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη για κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, για ένα (1) έτος.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904314
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/11/2018
ΑΔ: A106852
Συμπλήρωμα 1 21/12/2018
ΑΔ: A106960
Προϋπολογισμός: € 130.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)