ΔΥΠΠ-904313 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, γραφ. 410
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ποσότητας 3.300 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ, ΡΟΔΟΥ και Νότιας ΡΟΔΟΥ για ένα (1) έτος.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904313
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/12/2018
ΑΔ: A106942
Προϋπολογισμός: € 6.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)