ΔΥΠΠ-904306 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια των παρακάτω χημικών πρόσθετων για την προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων, με κατεργασία του συμπληρωματικού νερού των πύργων ψύξης των μονάδων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥγια δύο (2) έτη, α) Aντικαθαλατωτικό –αντιαποθετικό πρόσθετο για την αντιμετώπιση των σκληρών επικαθήσεων Ασβεστίου και Μαγνησίου β) Βιοδιασπαρτικό και Διασπαρτικό αδρανών υλικών γ) Αντιδιαβρωτικό πρόσθετο κραμάτων χαλκού προστασίας του κύριου ψυγείου και των ψυκτικών κυκλωμάτων από διαβρώσεις.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904306
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2018
ΑΔ: A105430
Προϋπολογισμός: € 142.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)