ΔΥΠΠ-904305 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/08/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, γραφ. 410
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ποσότητας 750 MT Στερεάς Ουρίας για κάλυψη των αναγκών του ΘΗΣ Νότιας ΡΟΔΟΥ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904305
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/08/2018
ΑΔ: A105415
Συμπλήρωμα 1 10/08/2018
ΑΔ: A105425
Συμπλήρωμα 2 31/08/2018
ΑΔ: A105474
Προϋπολογισμός: € 393.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)