ΔΥΠΠ-904302 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΤΗΛ: 210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια των παρακάτω ποσοτήτων Διαλύματος Αμμωνίας για το χρονικό διάστημα από 01.06.2018 έως 31.05.2019 : 1.     Ενδεικτική ποσότητα 157.900 Kgr Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2. Ενδεικτική ποσότητα 53.750 Kgr Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 25% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄& Β΄, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ και ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904302
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2018
ΑΔ: A102765
Συμπλήρωμα 1 10/05/2018
ΑΔ: A102965
Προϋπολογισμός: € 39.641,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)