ΔΥΠΠ-904301 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος Γραφ. 410
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.570 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄, ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904301
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2018
ΑΔ: A102726
Συμπλήρωμα 1 30/03/2018
ΑΔ: A102751
Συμπλήρωμα 2 11/05/2018
ΑΔ: A102980
Συμπλήρωμα 3 21/05/2018
ΑΔ: A103049
Συμπλήρωμα 4 26/05/2018
ΑΔ: A103074
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 04/06/2018
ΑΔ: A104136
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 11/06/2018
ΑΔ: A104169
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 18/06/2018
ΑΔ: A104194
Ανακ. & Συμπλήρωμα 8 25/06/2018
ΑΔ: A104220
Προϋπολογισμός: € 482.125 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-904301 Λήψη