ΔΥΠΠ-904299 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ τηλ. 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα, κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 13.980 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για δύο (2) έτη και των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904299
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2018
ΑΔ: A102725
Συμπλήρωμα 1 30/03/2018
ΑΔ: A102750
Συμπλήρωμα 2 10/05/2018
ΑΔ: A102964
Προϋπολογισμός: € 1.507.680,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-904299 Λήψη