ΔΥΠΠ-904296 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/02/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΤΗΛ:210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ποσότητας 34.050 Lt, είκοσι πέντε (25) ειδών ιονεναλλακτικών ρητινών που θα καλύψουν τις ανάγκες για την συμπλήρωση ή ολική αντικατάσταση περιεχομένου στηλών μονάδων αφαλάτωσης των ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ για ένα (1) έτος.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904296
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/01/2018
ΑΔ: A101262
Συμπλήρωμα 1 13/02/2018
ΑΔ: A101460
Προϋπολογισμός: € 123.886,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)