ΔΥΠΠ-904295 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Μουζάκης 210- 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος
Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΗ/ΔΕΘ, Σολωμού 41 Αθήνα κος Μιχόπουλος Αν. τηλ. 210-3324707 – κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ποσότητας 40.000 kg Χημικού πρόσθετου βελτιωτικού καύσης για Μαζούτ χαμηλού Θείου (LSHFO), με σκοπό την μείωση των συνολικών εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων στις Ατμοηλεκτρικές Μονάδες Νο 1 & 2 του ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ, για ένα (1) έτος,

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-904295
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/01/2018
ΑΔ: A101329
Συμπλήρωμα 1 15/02/2018
ΑΔ: A101480
Συμπλήρωμα 2 08/03/2018
ΑΔ: A102629
Προϋπολογισμός: € 124.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)