ΔΥΠΠ-903916 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, κα Βασιλική Δαμάσκου τηλ. 22920-64152

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μίας (1) αλκαλικής συστοιχίας συσσωρευτών Νικελίου-Καδμίου (Ni-Cd), ονομαστικής τάσης 125VDC, για τη Μονάδα IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903916
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/04/2019
ΑΔ: A108510
Συμπλήρωμα 1 10/05/2019
ΑΔ: A108559
Συμπλήρωμα 2 17/05/2019
ΑΔ: A108627
Συμπλήρωμα 3 22/05/2019
ΑΔ: A108657
Συμπλήρωμα 4 11/06/2019
ΑΔ: A108730
Προϋπολογισμός: € 70.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)