ΔΥΠΠ-903913 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/04/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, κο Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 27910 25158

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης αέρα καύσης Αεριοστροβίλων ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903913
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/03/2019
ΑΔ: A107351
Συμπλήρωμα 1 19/04/2019
ΑΔ: A108476
Προϋπολογισμός: € 196.020,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής