ΔΥΠΠ-903910 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, κος Νικόλαος Κουτσουμπίδης τηλ. 24610-54395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια άξονα και τυμπάνων του συστήματος διακίνησης τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903910
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2019
ΑΔ: A107267
Συμπλήρωμα 1 04/04/2019
ΑΔ: A108377
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)