ΔΥΠΠ-903909 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/04/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος ΠΕΤΡΟΥ Ν., ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ.: 22920 64333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φίλτρων εισαγωγής αέρα για τη ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903909
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2019
ΑΔ: A107251
Αρχική Ανακ. 29/03/2019
ΑΔ: A107342
Προϋπολογισμός: € 38.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)