ΔΥΠΠ-903908 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ, ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΗΛΕΦ.:25310 60292

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών (kit box) προληπτικής συντήρησης τριών διακοπτών Υψηλής Τάσης, στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903908
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/03/2019
ΑΔ: A107250
Συμπλήρωμα 1 26/03/2019
ΑΔ: A107319
Προϋπολογισμός: € 34.590 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)