ΔΥΠΠ-903906 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/02/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος ΡΕΤΣΑΣ Χ., ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ.:22230 26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια βραχιόνων σπαστήρα λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903906
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/01/2019
ΑΔ: A107060
Συμπλήρωμα 1 12/02/2019
ΑΔ: A107169
Προϋπολογισμός: € 27.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)