ΔΥΠΠ-903838 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος ΡΕΤΣΑΣ Χ., ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ.:22230 26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλαισίου κινητήρα μέσης τάσης (Μ.Τ.) αντλιών προθέρμανσης τροφοδοτικής δεξαμενής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903838
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/01/2019
ΑΔ: A107004
Συμπλήρωμα 1 29/01/2019
ΑΔ: A107089
Συμπλήρωμα 2 07/02/2019
ΑΔ: A107152
Συμπλήρωμα 3 19/02/2019
ΑΔ: A107194
Συμπλήρωμα 4 15/03/2019
ΑΔ: A107275
Προϋπολογισμός: € 25.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)