ΔΥΠΠ-903836 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/02/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αλιβερίου, κος Χρήστος Ρέτσας τηλ. 22230-26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών κυκλοφορίας ψύξης θαλλάσσιου ύδατος Μονάδας Νο5 του Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903836
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/01/2019
ΑΔ: A106989
Συμπλήρωμα 1 04/02/2019
ΑΔ: A107123
Προϋπολογισμός: € 57.023 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)