ΔΥΠΠ-903835 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, κο Ε. ΚΑΝΟΥΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24610 54383

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χάλυβα σε φύλλα St 37-2 για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903835
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/01/2019
ΑΔ: A106983
Συμπλήρωμα 1 28/01/2019
ΑΔ: A107086
Προϋπολογισμός: € 67.021,8 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)