ΔΥΠΠ-903834 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/01/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου κος Κωνσταντίνος Μπίτος τηλ. 24610-54223

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ρυθμιστικών πτερυγίων για τους ανεμιστήρες καταθλίψεως F.D.Fs των μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903834
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/12/2018
ΑΔ: A106914
Συμπλήρωμα 1 08/01/2019
ΑΔ: A106996
Προϋπολογισμός: € 54.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)