ΔΥΠΠ-903833 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/12/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου κος Κωνσταντίνος Μπίτος τηλ. 24610-54223

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών οίκου C.M.D./Γαλλίας, για τους συνδέσμους μειωτήρων και συμπλεκτών μύλων λιγνίτη Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903833
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2018
ΑΔ: A105803
Συμπλήρωμα 1 14/12/2018
ΑΔ: A106921
Προϋπολογισμός: € 56162,7 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)