ΔΥΠΠ-903832 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/11/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/12/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος i. kanabos, ΔΕΘ-ΤΜΑ/ΘΗΣ, ΤΗΛΕΦ.:24610 54391

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) φυσητήρων (TYP GM80L & TYP GM60S του οίκου AERZENER των συστημάτων τέφρας των Μονάδων Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903832
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2018
ΑΔ: A105802
Συμπλήρωμα 1 30/11/2018
ΑΔ: A106846
Προϋπολογισμός: € 40000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)