ΔΥΠΠ-903830 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/11/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/11/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος Γ. ΦΕΡΓΑΔΗΣ, ΔΕΘ-ΤΜΑ/ΘΗΣ, ΤΗΛΕΦ.:210 5787832

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συσκευής μέτρησης στάθμης μόνωσης & δείκτη πόλωσης της ΔΕΘ-ΤΜΑ/ΘΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903830
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/10/2018
ΑΔ: A105645
Συμπλήρωμα 1 06/11/2018
ΑΔ: A105742
Προϋπολογισμός: € 4.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)