ΔΥΠΠ-903828 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/10/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/10/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος Χ. ΡΕΤΣΑΣ, ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ.:22230 26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τριφασικού μετασχηματιστή ισχύος 2MVA 6,0 kV/0,4kV, ξηρού τύπου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903828
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/09/2018
ΑΔ: A105515
Συμπλήρωμα 1 28/09/2018
ΑΔ: A105592
Συμπλήρωμα 2 08/10/2018
ΑΔ: A105614
Προϋπολογισμός: € 30.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)