ΔΥΠΠ-903827 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/10/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
"Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος Π. ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ, ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦ.: 24610 54395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χαλύβδινου συλλέκτη Υ/Θ 1b Μον. Ι του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903827
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/08/2018
ΑΔ: A105450
Συμπλήρωμα 1 07/09/2018
ΑΔ: A105491
Συμπλήρωμα 2 05/10/2018
ΑΔ: A105611
Προϋπολογισμός: € 55000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)