ΔΥΠΠ-903826 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου κος Ελευθέριος Σεκαδάκης τηλ. 22920-64140

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή-υδροστατική δοκιμή και προμήθεια εναλλάκτη θερμότητας αποστάγματος με πλάκες του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903826
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2018
ΑΔ: A105354
Συμπλήρωμα 1 05/09/2018
ΑΔ: A105480
Προϋπολογισμός: € 62.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)