ΔΥΠΠ-903825 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου κος Απόστολος Στεφανίδης τηλ. 24610-54383

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονου τριφασικού βραχυκυκλωμένου δρομέα 6KV/2.250KW 1480RPM του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903825
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/06/2018
ΑΔ: A104250
Συμπλήρωμα 1 09/07/2018
ΑΔ: A104298
Συμπλήρωμα 2 04/09/2018
ΑΔ: A105478
Προϋπολογισμός: € 200.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)