ΔΥΠΠ-903824 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/07/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Μελίτης, κο Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23850 56439

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών screw pump για τον ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903824
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/06/2018
ΑΔ: A104215
Συμπλήρωμα 1 19/07/2018
ΑΔ: A105336
Προϋπολογισμός: € 61.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής