ΔΥΠΠ-903823 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, κο Δ. ΓΙΩΤΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 27910 22151

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αυλών λέβητα της Μον. ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903823
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2018
ΑΔ: A103068
Συμπλήρωμα 1 31/05/2018
ΑΔ: A103082
Προϋπολογισμός: € 35.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)