ΔΥΠΠ-903822 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/06/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Μελίτης κος Παντελής Σιέκρης τηλ. 23850-56337

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών υδροκυκλώνα του Οίκου KREBS τύπου DF6BB-60-68924 του ΑΗΣ Μελίτης.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903822
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2018
ΑΔ: A103072
Συμπλήρωμα 1 22/06/2018
ΑΔ: A104217
Προϋπολογισμός: € 85.516,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)