ΔΥΠΠ-903821 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος M. BANHΣ, ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΤΗΛΕΦ.: 23850 37845

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ραούλων κύλισης για ταινίες λιγνίτη, τέφρας και παραπροϊόντων για τον ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903821
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2018
ΑΔ: A103070
Συμπλήρωμα 1 05/06/2018
ΑΔ: A104117
Προϋπολογισμός: € 30.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)