ΔΥΠΠ-903820 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/08/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΔΕΘ, κο ΑΡ. ΜΠΕΝΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3324664

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα, Καρδιάς και Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903820
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/06/2018
ΑΔ: A104221
Συμπλήρωμα 1 08/08/2018
ΑΔ: A105416
Προϋπολογισμός: € 1.786.391,68 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-903820 Λήψη