ΔΥΠΠ-903818 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος Δ. ΚΑΤΣΙΒΑΣ, ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α', ΤΗΛΕΦ.:27910 22151 & Α.ΝΑΣΤ. ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’ , ΤΗΛΕΦ. : 27910 25158

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια σφαιριδίων σφαιρόμυλων άλεσης ασβεστόλιθου εγκατάστασης Αποθείωσης, της Μον. ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' και Μον. IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903818
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/05/2018
ΑΔ: A102998
Συμπλήρωμα 1 30/05/2018
ΑΔ: A103076
Συμπλήρωμα 2 12/06/2018
ΑΔ: A104163
Συμπλήρωμα 3 22/06/2018
ΑΔ: A104204
Συμπλήρωμα 4 09/07/2018
ΑΔ: A104297
Προϋπολογισμός: € 74.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)