ΔΥΠΠ-903816 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΔΕΘ, κο ΑΡ. ΜΠΕΝΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3324664

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αλυσιδωτών ταινιών μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903816
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2018
ΑΔ: A102836
Συμπλήρωμα 1 10/05/2018
ΑΔ: A102962
Συμπλήρωμα 2 17/05/2018
ΑΔ: A103014
Συμπλήρωμα 3 29/05/2018
ΑΔ: A103069
Συμπλήρωμα 4 11/06/2018
ΑΔ: A104153
Προϋπολογισμός: € 251.833,99 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)