ΔΥΠΠ-903815 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος Χ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ.:23850 56295

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών παθητικής πυροπροστασίας ηλεκτρικών χώρων του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903815
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/04/2018
ΑΔ: A102805
Συμπλήρωμα 1 08/05/2018
ΑΔ: A102943
Συμπλήρωμα 2 17/05/2018
ΑΔ: A103015
Συμπλήρωμα 3 30/05/2018
ΑΔ: A103079
Προϋπολογισμός: € 37.652,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)