ΔΥΠΠ-903814 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου κος Σπυρίδων Βλάχος τηλ. 24610-54383

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη της Μον. V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903814
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/03/2018
ΑΔ: A102705
Συμπλήρωμα 1 18/04/2018
ΑΔ: A102823
Συμπλήρωμα 2 27/04/2018
ΑΔ: A102875
Συμπλήρωμα 3 03/05/2018
ΑΔ: A102930
Προϋπολογισμός: € 72.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)