ΔΥΠΠ-903812 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, κο Ν. ΠΕΤΡΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22920 64333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών βαλβίδων για τον ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903812
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/03/2018
ΑΔ: A102698
Συμπλήρωμα 1 16/04/2018
ΑΔ: A102813
Συμπλήρωμα 2 23/04/2018
ΑΔ: A102855
Συμπλήρωμα 3 03/05/2018
ΑΔ: A102925
Προϋπολογισμός: € 258.962,66 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)