ΔΥΠΠ-903811 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/04/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : κος Μ. ΒΑΝΗΣ., ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΤΗΛΕΦ. : 23850 37845

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών φιλτρόσακων του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903811
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2018
ΑΔ: A102619
Συμπλήρωμα 1 29/03/2018
ΑΔ: A102731
Προϋπολογισμός: € 31.267,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)