ΔΥΠΠ-903810 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2018 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα κος Κωνσταντίνος Μαυρίδης τηλ. 24630-59349

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλακών θωράκισης του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903810
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2018
ΑΔ: A102658
Συμπλήρωμα 1 04/04/2018
ΑΔ: A102793
Προϋπολογισμός: € 85.132,37 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)