ΔΥΠΠ-903809 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, κο Ε. ΚΑΝΟΥΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24610 54383

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ρουλμάν - σφικτήρων για προθερμαντές αέρα (LUVO) του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903809
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2018
ΑΔ: A102548
Συμπλήρωμα 1 22/03/2018
ΑΔ: A102700
Προϋπολογισμός: € 108.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)