ΔΥΠΠ-903805 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : κο. ΒΛΑΧΟ Σ.., ΤΗΛΕΦ. : 24610 54383, ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών πλήρωσης πύργων ψύξης Μον. Ι & ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903805
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2018
ΑΔ: A101437
Συμπλήρωμα 1 27/02/2018
ΑΔ: A101533
Συμπλήρωμα 2 14/03/2018
ΑΔ: A102651
Προϋπολογισμός: € 41.070,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)